Historie

 

Een stukje lokale geschiedenis

 

Het grondgebied waarop Park Duinschooten is gelegen, maakte tot 1957 deel uit van het Langeveld. Het Langeveld was oorspronkelijk een strandvlakte met aan de westkant uiteraard de zee en aan de oostkant duinen. Deze duinen werden later binnenduinen, "Oosterduinen" genaamd, toen de zee zich terugtrok en er aan de westkant nieuwe duinen en een nieuw strand ontstonden. De Oosterduinen zijn in het begin van de 20ste eeuw afgegraven ten behoeve van de zandwinning en daarna getransformeerd tot bollenvelden.

 

Het Langeveld werd tot de tweede helft van de 12e eeuw regelmatig gevuld met water uit de Oude Rijn. De grond verveende en er ontstond een moerassig gebied. Nadat de Oude Rijn zich had teruggetrokken, ontstond er een langgerekt heideveld dat langzaam veranderde in een ruig, licht geaccidenteerd duingebied met duingrassen en hier en daar bosschages en beekjes. Waar nu de Vogelaardreef in het noorden loopt, lag een ca. zes meter hoog duin.

 

Rond het Langeveld is eeuwenlang aan akkerbouw en veeteelt gedaan; zo ook op het terrein van het park. In de 19e eeuw kwamen er ook in het middengedeelte agrarische activiteiten. Door onttrekking van water door de waterleidingmij. van Amsterdam werd het steeds moeilijker voor de boeren om hier een bestaan te hebben. De recreatiebehoefte van de stedelingen bracht uitkomst en in het Interbellum werd het Langeveld een geliefde kampeerlokatie. In 1957 maakte de Ruilverkaveling met het omspuiten van het zand tot 1e klas bollengrond een einde aan de agrarische annex kampeerbedrijfjes.

 

Echter, de gehele rand rondom het noordelijke deel van het Langeveld werd bestemd voor natuur en recreatie. Zo zijn er tal van camping- en zomerhuisjesterreinen te vinden. Ook het gebied van Park Duinschooten, dat eerst samen met een langgerekt stuk grond noordwaarts (waarop nu de bomenstrook en de weg "Duinschooten" zijn gelegen) het agrarische "Houtland" vormde, werd kampeerterrein. Het Leidse Volkshuis, een sociale instelling, heeft hier veertig jaar gezeten. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd het terrein verlaten. Een projectontwikkelaar kreeg toestemming om op het 2 hectare grootte halfronde terrein 45 bungalows neer te zetten. In 1998 werd met de bouw begonnen en in 2000 werd het park officieel opgeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail van een kaart uit 1687 van J.Dou jr. (Collectie Waternet en door hen geschonken aan de auteur van dit stuk).

Boven de linker “R” ligt Houtland met de unieke halfronde vorm.

Het lag als uitloper van het Langeveld als een schiereilandje in de Oosterduinen.

De diagonale weg is de Delfweg.

De dikke noord-zuidlijn is de Leidse Vaart.

De zwarte strook links is de Noordzee.

De zwarte (schaduw)vlekjes staan voor de duinen.

Onder ligt Noordwijkerhout.

 

Deze tekst is een samenvatting van "Van Houtland tot Park Duinschooten", een essay geschreven door een parkgenoot. Meer over de geschiedenis van het Langeveld met foto's en kaarten is te vinden in een in november uitgegeven boek.

Zie de website hetlangeveld.weebly.com